آرین شعر
اگر به خانه ی من آمدی ای مهربان برای من چراغ بیاور ویک دریچه که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم


"قلم در دست ما انگور می شد"
تک تک این دوبیتی ها لم را به عاریت گرفته اند برای شعر شدن
دوستانی که محبت دارند و در پی تهیه ی کتاب هستند با جناب علی نژاد/مسول فروش کتاب/
09364531116
تماس بگیرند.

یاعلی

نگاره: ‏هوالمحبوب

اجر صبری ست که در کلبه ی احزان کردم
خدا را شکر
بسیار خوشحالم که هشتمین ثمره ی کلمات همیشه همراهم را در هیات زیبای ِ کتابی تازه دیدم
با شما شریک می شوم لذت واژه ها را در:
"قلم در دست ما انگور می شد"
تک تک این دوبیتی ها لم را به عاریت گرفته اند برای شعر شدن
دوستانی که محبت دارند و در پی تهیه ی کتاب هستند با جناب علی نژاد/مسول فروش کتاب/
09364531116 
تماس بگیرند.

یاعلی‏ 

[ ۱۳٩٢/٩/٢٢ ] [ ٦:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مریم حقیقت ] [ چراغ () ]
از این قدمگاه

کتاب های من "دلم شعر است" اشعر آئینی انتشارات آرام دل و "تا دست به واژه می زنم می سوزد" مجموعه رباعیات انتشارات فصل پنجم هر دو کتاب را می توانید از طریق تماس با02166970131تهیه بفرمائید
ارادتمند علی
چراغ های رابطه
اسباب حضور


فال حافظ