آرین شعر
اگر به خانه ی من آمدی ای مهربان برای من چراغ بیاور ویک دریچه که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

 

*اجازه هست که عاشق شوم که روحم را         

ميان دست عرق کرده ی تو تا بزنم           

                                         سيدمهدی موسوی 

                                      شعر پريشی       

ساعت۴مرد ، فلاش بک به انتها

مرموز ايستاده درون جنازه تا...

هی فکر می کند که(( چرا فکر می کند))

هی گريه می شود که چرا هر شب اين جسد...

بر می نگشت پشت سرش را نگاه ...نه!

بايد دوباره قيد خودش...اشتباه...نه!

اينجا به بعد شعر فضا را ادامه کن

بايد دوباره ساخت خدا را...ادامه کن

من سر دمست گيج شدم بستر تو را

آتش بپاش فاجعه کن ،عشق من !خدا!!!!!

لطفا توعاشقانه...نه آقا نمی شوم

من توی دستهای شما جا نمی شوم

بايد قبول کرد پريـــ...نه کبوترم

از بام چشمهای شما هم که بگذرم...

دور خودم طواف شدم غربت تو را

من سردمست

       سبز بپوشم خودم را

              که آمدنت قد بکشد

                          به چشمهام

                                   /زلال/

      تا آتشگه نام تو را تب بريزم...

اصلا تو از کجا... به درونم خوش آمدی!

آقای شعرهای ... به خونم خوش آمدی!!!!!

من سر دمست تازه تو را گيج می شدم

اصلا بيا و فرض بکن كه من وتو هم -

-راهی که هيچوقت به يکجا نمی رسيم

اين جاده موازی است

       خوشبختی ام را

               عبور شو

                 حتی اگر به هيچ کجا برسی مرا

  تو آتش باش

  تا پاشيده شوم نام تو را  که باورم بکنی

                              /خاکستری سرد/

                       نامت بلند

                                به بانويی.........

اصلا تو از کجا...برو گمشو کثافتِ ...

آقای شعرها...برو گمشو کثافتِ ...

من سردمست گر چه تورا جا نمی زنم

خود را ميان دست شما تا نمی زنم*

حالا برو فرار شو از من روانی ام!

احمق بترس ...ترس ندارد که ...جانی ام !!!!!

من سردمست/گرم/تو از راه می رسی

اين شعر باز همينجا......

                  تمام شد 

  

 

[ ۱۳۸٤/۸/٢۸ ] [ ۱:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مریم حقیقت ] [ چراغ () ]
از این قدمگاه

کتاب های من "دلم شعر است" اشعر آئینی انتشارات آرام دل و "تا دست به واژه می زنم می سوزد" مجموعه رباعیات انتشارات فصل پنجم هر دو کتاب را می توانید از طریق تماس با02166970131تهیه بفرمائید
ارادتمند علی
چراغ های رابطه
اسباب حضور


فال حافظ