هجرت

با سقوط دستای ما در تنم چيزی فرو ريخت

هجرتت اوج صدامو از فراز شاخه آويخت

ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعميد

بی تو بايد مرد و پژمرد زير خاک باغچه پوسيد

فصلی که من با تو ما شد فصل سبز خواهش برگ

فصلی که ما بی تو من شد فصل خاکستری مرگ

تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود

جز تو آغوش کدوم باغ سايه گاه خستگی بود

بی تو بايد بی تو بايد تا نفس دارم ببارم

من برای گريه کردن شونه هاتو کم ميارم

چشم تو با هق هق من با شکستن آشنا نيست

اين شکستن بی صدا بود هر صدايی که صدا نيست

ای رفيق ناخوشی ها اين خوشی بايد بميره

جز تو همراهی ندارم تا شب از من پس بگيره

با تو بدرود ای مسافر هجرت تو بی خطر باد

پر تپش باشه دلی که خون به رگهای تنم داد            شهيار قنبری

/ 1 نظر / 3 بازدید
عليرضا

سلام وبلاگ با حالی داری لينک تو لينک موافقی سر بزن