باغ غزل

باغ غزل است چشمها يش

ضرب المثل است چشمهايش

شاعربه خدا به جان حافظ

بيت الغزل است چشمهايش

هان آب دهانتان نيفتد

قندوعسل است چشمهايش

ازشيری کهکشان بپرسيد

شايد زحل است چشمهايش

شام ابد است موج گيسوش

صبح ازل است چشمهايش

بشتاب که نازش اجر دارد

خير العمل است چشمهايش

يارب چه کنم گناه من نيست

گاهی هبل است چشمهايش

اينها که تمام حسن او نيست

حداقل است چشمهايش

برگرد مواظب دلت باش

دزد محل است چمهايش

عمريست در انتظار مرگم

يعنی اجل است چشمهايش

ايوب پرنداور 

/ 2 نظر / 3 بازدید
کمی آزادی

اين هم غزل بسيار زيبايی است. راستی نپرسيدم: اجازه می دهيد از اين شعر ها در کمی آزادی نقل کنم؟

بنده خدا

سلام .این غزل رو بهتر میشه تحمل کرد