پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

سلام دوستان، درد ترانه ای برای کبوترانگی خودم ،روشنی چراغتان را متشکرم  يا علی اين روزها چراغداری دستان هميشه مهربان سمانه اگر ... ادامه مطلب
/ 82 نظر / 28 بازدید
سلام دوستان، شايد نبايد /شعر حتی/ نوشتن اما.......... ۷۷۷۷۷ هميشه مقصد راهی شدم که نبود اسير چشم سياهی شدم که نبود هميشه از علی ... ادامه مطلب
/ 94 نظر / 26 بازدید