پست های ارسال شده در تیر سال 1385

منی که نام شراب از کتاب می شستم               زمانه کاتب دکان می فروشم کرد به تنها هم بال روزهای پروازم/کنار تو ... ادامه مطلب
/ 359 نظر / 29 بازدید