کفشهای باره ميان خاطرات پاره پاره پرسه می زنم کنارردست سايه ام هماره پرسه ميزنم به پای کوچه می کنم دوباره کفش ياد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید
محکوم ديشب آورد سراسيمه سواری غمگين خبرازخانب محکوم به داری غمگين اخرين ثانيه هامنتظر پاييزند درتب وتاب رسيدن به سواری غمگين هفتمين روزهمين فصل ترک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید
مرداد 96
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
17 پست
مرداد 84
15 پست
شعر
4 پست
یا_علی
1 پست
هادی
1 پست
شاعر
1 پست
امام
1 پست
اهل_بیت
1 پست
عشق
1 پست
تو
1 پست
دوبیتی
1 پست
نوش
1 پست
عاشورا
1 پست
کربلا
2 پست
خدا
1 پست
علی
6 پست
الله
1 پست
مجنون
1 پست
لیلا
1 پست
علی_اکبر
1 پست
نو
1 پست
دلتنگم
1 پست
وبرای
1 پست
موعود
1 پست
انتظار
1 پست
هو
1 پست
کتاب
1 پست
من
1 پست
خورشید
1 پست
مادر
1 پست
کعبه
1 پست
نام
1 پست
مشترک
1 پست
عشق_است
1 پست
باران
1 پست
حقیقت
1 پست
رشت
1 پست
مریم
1 پست
آزادی
1 پست
گریه
1 پست
درد
2 پست
وطن
1 پست
دوست
1 پست
آرین
3 پست
خوانش
1 پست
غزل
1 پست
29/12/1358
1 پست
رضا
1 پست
خوشبختی
1 پست
حق
1 پست
خیانت
1 پست
همین
1 پست
سفر
1 پست
یاعلی
1 پست