# شاعر
  به یاد روزهای خوش مرداد ٧٩<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> مر یم حقیقت   جهرم طاهره خنیا     مرودشت زینب چوقادی  اصفهان نسیم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید