# شعر
به نام عشق                   شعر جدید پایین صحفه همین پست سلام دوستان از دوستانی که مرا دلتنگ بودند معذرت می شوم سفر مرا ... ادامه مطلب
/ 262 نظر / 30 بازدید